Logo andere start zonder rode achtergrond

Leren in de praktijk

Logo andere start zonder rode achtergrond

Missie en visie

P6291944-B

Missie

AndereStart MBO spant zich in om volwassenen in specifieke situaties een leertraject aan te bieden waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verbreden of verleggen. Onder specifieke situaties verstaan wij: mensen met afstand tot het onderwijs, mensen die vanuit maatschappelijke problematiek achterstand hebben opgelopen of mensen die andere kansen aangrijpen zoals herintreders en zijinstromers.

 

Visie

AndereStart verzorgt MBO praktijk-leertrajecten volgens de Derde leerweg (OVO) op een voor de deelnemer meest effectieve en flexibele wijze waarbij eerder verworven inhoudelijke kennis en ervaring zoveel mogelijk wordt meegenomen. Het bepalen van de eigen leerroute in aanvang en tijdinvestering versus studieduur staat daarbij centraal.