Vakscholing en arbeidstoeleiding gedetineerden

AndereStart ontwikkelt en implementeert een opleidingsmodel op het gebied van vakscholing en arbeidstoeleiding voor gedetineerden. Door erkenning van competenties vanuit een arbeidssituatie, proberen we de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Opgedane vaardigheden worden beoordeeld en erkend door middel van een certificaat. Als men weer “uitvliegt”, de maatschappij in gaat, wordt aansluiting op de arbeidsmarkt gemakkelijker omdat men over bewijzen van deskundigheid beschikt.

Het traject vindt plaats onder auspiciën van penitentiair productiebedrijf In-Made van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Tijdens de gesloten detentie zijn In-Made productiebedrijven verantwoordelijk voor de leertrajecten. In de laatste fase van de straf is het mogelijk om werkervaring buiten de inrichting op te doen. Dat wordt gedaan onder de vlag Ex-Made. Ook in die fase blijft de gedetineerde werken aan het leertraject.

in-exmade