Logo andere start zonder rode achtergrond

Leren in de praktijk

Logo andere start zonder rode achtergrond

Vakscholing en arbeidstoeleiding gedetineerden

AndereStart heeft samen met medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een opleidingsmodel op het gebied van vakscholing en arbeidstoeleiding voor gedetineerden ontwikkeld. Door erkenning van kennis en vaardigheden vanuit een arbeidssituatie, proberen we de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Opgedane vaardigheden worden beoordeeld en erkend door middel van een MBO-certificaat en Praktijkverklaring. Als men weer “uitvliegt” en de maatschappij in gaat, wordt aansluiting op de arbeidsmarkt gemakkelijker omdat men over bewijzen van deskundigheid beschikt. Het is zelfs mogelijk om een MBO-diploma te behalen via deze praktijkleertrajecten. Het onderwijs daarvan vindt plaats binnen de penitentiaire productiebedrijven de Dienst Justitiële Inrichtingen onder de naam In-Made praktijkschool.  De medewerkers van DJI verzorgen onder auspiciën van AndereStart zelf de lessen en de praktijkbegeleiding.  AndereStart neemt de examens af. In de laatste fase van de straf is het soms mogelijk om werkervaring buiten de inrichting op te doen. Dat wordt gedaan onder de noemer Ex-Made. Ook in die fase blijft de gedetineerde werken aan zijn leer- of onderwijstraject.

in-exmade