Informatie over de opleiding

AndereStart organiseert MBO leertrajecten in samenwerking met andere partners. Veelal zijn het flexibele leertrajecten, waarbij studietempo en instroom afhankelijk is van de situatie van de kandidaat. In samenwerking met de partner worden de lessen zo optimaal mogelijk georganiseerd. De kandidaat bepaalt zijn eigen leertempo. De duur van de MBO 1 en MBO 2 trajecten is gericht op 1 studiejaar, maar is zeer afhankelijk van de mogelijkheden van de partnerorganisatie en de kandidaat.

AndereStart verzorgt opleidingen op niveau 1 en 2. De helft van de opleidingstijd is gereserveerd voor de praktijk. Dat kan zijn een stage een baan een werkervaringsplaats. Het gaat dan om de Beroepspraktijkvorming. Op werknemersvaardigheden wordt uitgebreid feedback gegeven tijdens die praktijk. Wat er van een kandidaat wordt verwacht als werknemer staat in de volgende tabel.

Context Werkinzet assisterende beroepsopleiding niveau 1
Rol en verantwoordelijkheden Heeft een uitvoerende en assisterende rol. Voert  werkzaamheden uit onder toezicht, eindverantwoordelijkheid en begeleiding.  Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen werk
Complexiteit is handelingsbekwaam d.w.z.’ de uitvoering van de werkzaamheden vraagt toepassing van standaardprocedures en aan het werk gerelateerde kennis. Kan opdrachten binnen de gestelde tijd en van de gewenste kwaliteit uitvoeren.
Beroepshouding Is sociaal en ziet er verzorgd uit. Toont respect voor collega’s en houdt rekening met hun eigen gewoontes. Houdt gevoelens onder controle en geeft grenzen aan. Blijft presteren in onvoorziene situaties als hem dat wordt opgedragen. Is beleefd en geeft antwoord op de vragen die hem gesteld worden over het werk. Meldt zich op eigen initiatief aan en af.
Context Werkinzet basisberoepsopleiding niveau 2
Rol en verantwoordelijkheden Heeft een zelfstandig uitvoerende rol. Maakt een werkplanning en voert de werkzaamheden op basis hiervan uit; het evalueren en eventueel bijstellen van de werkplanning gebeurt in overleg met de leidinggevende. Verantwoordt het handelen aan degene die de taak heeft toegewezen. Overlegt met de leidinggevende als er bijzonderheden in de situatie zijn die de verantwoordelijkheid en/of deskundigheid te boven gaan.
Complexiteit Is taakbekwaam, d.w.z., werkt volgens de werkplanning en protocollen. Beschikt over algemene basiskennis en vaardigheden voor uitoefening van de taak. Kan te maken hebben met veranderingen in de omstandigheden. In die gevallen wordt contact opgenomen met de leidinggevende om daarna vervolgstappen te ondernemen.
Beroepshouding Is sociaal en communicatief vaardig en toont respect voor collega’s. Heeft een stimulerende houding, waarmee hij de collega’s uitdaagt. Houdt rekening met de gewoonten, normen en waarden, de (culturele) achtergrond en levensbeschouwing van collega’s. Houdt gevoelens onder controle, geeft grenzen aan en blijft effectief presteren in een onvoorziene situatie. Heeft een signalerende instelling. Is alert op het proactief waarnemen van afwijkingen en heeft een oplossende instelling.

Informatie over het beroep

Het is belangrijk om te weten hoe groot de kans op werk is in de regio waar je woont voor het beroep waarvoor je leert. Dat kun je voor je eigen beroep bekijken via de site www.kiesmbo.nl tik daarbij onder de tap “zoeken” (vergrootglas) je beroep in en bekijk de mogelijkheden. Een salarisindicatie voor je beroep kun je vinden in de onderstaande tabel.

Crebonummer Beroep Startsalaris
25254 Assistent Logistiek € 1650,-
25251 Assistent Dienstverlening en zorg € 1650,-
25256 Assistent Procestechniek € 1650,-
25250 Assistent bouwen, wonen, onderhoud € 1650,-
25257 Assistent verkoop/retail € 1650,-
25255 Assistent mobiliteitsbranche € 1650,-
25252 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie € 1650,-
25258 Assistent plant of (groene) leefomgeving € 1650,-
25253 Assistent installatie- en constructietechniek € 1650,-
25499 Medewerker Facilitaire Dienstverlening € 1894,-
25173 Uitvoerend bakker € 1864,-
25290 Basislasser € 1897,-
25291 Constructiewerker € 1853,-
25293 Plaatbewerker € 1853,-
25371 Logistiek medewerker € 1736,-
25371 Machinaal houtbewerker € 1731,-
25371 Schoonmaker in verschillende omgevingen € 1756,-
25231 Fietstechnicus € 1766,-