Logo andere start zonder rode achtergrond

Leren in de praktijk

Logo andere start zonder rode achtergrond

Gedragscode en algemene voorwaarden

Als lid van de NRTO  conformeren wij ons aan de beginselen/regels en dus aan de normen en waarden zoals vermeld in de gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Omdat we zowel organisaties als individuele personen als klant hebben, beschikken wij over twee gedragscodes:

  • de gedragscode voor consumenten
  • de gedragscode voor beroep en bedrijf