Logo andere start zonder rode achtergrond

Leren in de praktijk

Logo andere start zonder rode achtergrond

MBO diploma zonder school

Door middel van het aantonen van Eerder Verworven Competenties (EVC) kun je volgens de Derde Leerweg een MBO diploma behalen. Eerder verworven competenties zijn de kennis en vaardigheden die je tijdens je werkzaamheden in de praktijk hebt opgedaan.

Indien je over meer kennis en ervaring beschikt dan je kunt aantonen met eerdere diploma’s of certificaten, kun je toch zonder schoolopleiding een diploma in de gewenste richting en op het gewenste niveau halen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld door promotie op een hoger niveau bent gaan werken, of dat je veel ervaring hebt in een andere beroepsrichting dan waarvoor je eerder gediplomeerd bent, of dat je helemaal geen diploma’s hebt en toch aan het werk bent.

 

Eisen gesteld aan dit MBO diploma-traject:

  • Je dient voldoende praktijkervaring te hebben opgedaan in de gekozen richting.
  • Je dient over voldoende relevant bewijsmateriaal te beschikken om jouw competenties aan te tonen in een portfolio.
  • Je bent in de gelegenheid om een praktijkexamen af te leggen, bij voorkeur op je eigen werkplek.
  • Je beheerst in voldoende mate de Nederlandse taal
  • Voor MBO 4: Je beheerst in voldoende mate de Engelse taal

De duur van het diploma-traject is afhankelijk van je situatie en van het profiel. De tijdsinvestering zal door de adviseur met je worden afgestemd en doorgesproken. De totale kosten zijn zeer afhankelijk van in hoeverre AndereStart je moet begeleiden bij de portfolio-samenstelling. Voor alleen een examentraject (zonder portfolio-begeleiding), bedragen de kosten € 2000,- . Indien je al een erkend Ervaringsprofiel hebt (EVP) hoef je alleen nog maar een examentraject af te leggen. Dat kan in korte tijd geregeld worden.

 

Belastingaftrek

Individuen kunnen de kosten van een diploma-traject aftrekken van de inkomstenbelasting, indien je (een deel) van het traject zelf moet betalen. Bij de aangifte Inkomstenbelasting kunnen de kosten onder scholingsuitgaven vermeld worden. Tel alle kosten die je gemaakt hebt voor het traject bij elkaar op, trek daarvan af de eventuele vergoeding die je van je werkgever hebt gekregen en trek ervan af het drempelbedrag van €250,-. Wat overblijft mag je van je inkomsten aftrekken.
Er is nog een manier om fiscaal voordeel te behalen. Als je een spaarloonregeling hebt, is het mogelijk om het traject hiermee te bekostigen. Deze kosten worden als erkend bestedingsdoel gezien en kunnen via een deblokkering van je spaarloon worden terugontvangen.