het examenreglement van AndereStart MBO B.V. is te downloaden via de link