Wat is een Ervaringsprofiel: EVP

AndereStart biedt de mogelijkheid om je werkervaring  in kaart te brengen en te erkennen. Dit noemen we het opbouwen van een Ervaringsprofiel (EVP). Dit gebeurt op je eigen werkplek of op een werkervaringsplaats.

Het EVP laat zien of je met de competenties (kennis, houding en vaardigheden) die je op dit moment beheerst, het werk wat je doet goed uit te kunnen voeren. AndereStart begeleidt het samenstellen van het portfolio en vergelijkt dit met een beroeps-, branche- of functieprofiel, of takenpakket. Als het portfolio nog niet helemaal klopt met het profiel, zal onze loopbaanadviseur advies geven over wat je moet doen om het op orde te krijgen. Dat kan zijn een tijdje een bepaald soort werk doen of een training volgen of theorie bestuderen. Het portfolio is een goede aanvulling op je CV en vergroot je kansen bij het solliciteren. Maar het is ook een goed startpunt voor het behalen van een een MBO diploma.

Ook als je geen arbeidsplaats hebt, als je b.v. werkloos bent, is het mogelijk om een EVP op te bouwen met ervaringen uit het verleden. Onze loopbaanadviseur zal je daarbij graag begeleiden.

De duur en de kosten van een traject zijn zeer persoonlijk en zullen met je worden afgesproken door de loopbaanadviseur.

Werkwijze

Het EVP traject begint met een intake door een loopbaanadviseur. Op grond daarvan wordt een plan opgesteld.
In de meeste gevallen zal een praktijkbegeleider op jouw werkplek worden benoemd die samen met de portfoliobegeleider van AndereStart jou gaat begeleiden bij het vullen van je portfolio. Als het portfolio na beoordeling geheel aan de eisen voldoet, wordt een getuigschrift afgegeven. Bij een onvolledig portfolio wordt een verklaring verstrekt voor de onderdelen die wel in orde zijn. Je staat dus nooit met lege handen. Na afronding vindt een gesprek plaats met de loopbaanadviseur. Het volledige erkende portfolio geeft toegang tot een eventueel MBO diploma-traject.