MBO-2 OPLEIDING Helpende Zorg en Welzijn

EEN DANKBAAR BEROEP

Eigen tempo

Je kunt helemaal op je eigen tempo studeren. Gemiddeld doet men er 10 maanden over, maar dat is helemaal afhankelijk van hoeveel tijd je er zelf in kunt steken.

Erkende opleiding

Deze MBO-2 opleiding is een opleiding volgens de Derde Leerweg en erkend door het ministerie van OCW.

Toelating

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Twijfel je of je het niveau wel aankunt?  Neem contact op!

Past de opleiding bij jou?

Opleiding Helpende Zorg en Welzijn MBO-2 (derde leerweg)

Help je graag mensen en ben je een zorgzaam type?

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en laat je mensen niet graag aan hun lot over ? Dan is het beroep Helpende Zorg en Welzijn wellicht iets voor jou!

Dienstbaar,servicegericht en signalerend

De Helpende Zorg en Welzijn is een belangrijk aanspreekpunt voor de cliënt. Zij/hij vraagt naar de wensen van de cliënt, en informeert de cliënt. Zij/hij heeft ook een signalerende taak: bij bijzonderheden en risico’s voor de veiligheid van cliënten onderneemt zij/hij  actie of brengt deze in contact met een andere collega.

 

Goed om te weten

Praktische informatie over de opleiding Helpende Zorg en Welzijn MBO-2

Kosten

De kosten bedragen €1499,- bij betaling ineens, dat is inclusief studiemateriaal. De toets- en examenkosten zijn hier niet bij inbegrepen.

Vakbekwame begeleiding

Doordat we maar een kleine organisatie zijn  is er bij deze vorm van afstandsonderwijs altijd persoonlijk contact. je bent bij ons geen nummer. Je wordt tijdens de studie begeleid door bevoegde en bekwame docenten die direct contact met je opnemen als je een vraag hebt over de leerstof, de stage of loopbaanbegeleiding. Ook kun je met hen gratis de uitslagen van toetsen bespreken.

Studeren op afstand

Starten kan op elk moment. De vorm is thuisonderwijs.

Stage

Veel instellingen hebben graag stagiaires van AndereStart vanwege de persoonlijke begeleiding. De stageplek kan ook je huidige werkplek zijn.

Basisopleiding: oriënteren op het beroep

Je kunt ook kiezen voor een korte of langere basisopleiding. Je krijgt zodoende de gelegenheid om kennis te maken met het beroep. Als het toch niet is wat je zoekt kun je na elk onderdeel stoppen en krijg je een instellingscertificaat voor het onderdeel wat je gedaan hebt. De basisopleiding is zonder stage. Je kunt altijd zonder problemen toch instromen in de MBO-opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Examenlocaties

Je kunt kiezen uit 14 examenlocaties verspreid over Nederland. Er is altijd een examenlocatie bij jou in de buurt. De praktijkexamens leg je af op je eigen stageadres.

Je bent ondersteunend servicegericht en hebt aandacht voor zelfredzaamheid

Wat houdt het beroep Helpende Zorg en Welzijn in?

Je werkt ten behoeve van een of meer hulpbehoevenden. Je hebt daarbij aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naaste en houdt rekening met de afspraken in het zorgplan. De mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van de cliënten en naastbetrokkenen staan daarbij centraal.

De werkzaamheden zijn zeer divers: het kan zijn ondersteuning in de huishouding, ondersteunende werkzaamheden in de zorg en assisterende taken in dagverblijven, instellingen, ziekenhuizen etc.

En als je klaar bent

Waar ga je als Helpende Zorg en Welzijn uiteindelijk werken?

De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van mensen, dus in de thuiszorg, maar ook in een leef- of woonomgeving waarin mensen langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per dag of per week  verblijven. Zij/hij kan werkzaam zijn in een verzorgingshuis, verpleeghuis, de thuiszorg, een woon-zorgcentrum, de kinderopvang, een woonvorm voor begeleid wonen, of in een ziekenhuis.

Informatie of inschrijven 

Inschrijven verplicht je tot niets. Er wordt altijd snel contact met je opgenomen waarbij je alle vragen kunt stellen. Daarna kun je definitief inschrijven.

06-41913652

Postbus 161 | 5500 AD Veldhoven

Maandag - vrijdag: 08:30 - 17:00