P6291944-B

Bewaren

Bewaren

Veel mensen zijn niet in staat of niet in de gelegenheid geweest, om zich volgens de reguliere weg te ontwikkelen en diploma’s of certificaten te behalen. Een opleiding volgen en afronden is niet gelukt. Ook komt het voor dat er wel een opleiding gevolgd is, maar dat de studierichting een hele andere was dan waar men nu in werkt of wil gaan werken. Vervolgens komt het voor dat een regulier opleidingstraject niet geschikt is of niet gewenst is, omdat het traject te lang duurt of voor sommigen leerstof bevat die allang beheerst wordt.

AndereStart biedt de mogelijkheid om op een andere manier een start te maken en een MBO diploma te halen. Dit gebeurt door het aanbieden van flexibele, op maat gemaakte leerroutes, waarbij het leren in de praktijk voorop staat.