MBO-3 OPLEIDING Pedagogisch medewerker kinderopvang

EEN VEEL GEVRAAGD BEROEP

Eigen tempo

Het tempo van de opleiding mag je geheel zelf bepalen, maar de richtlijn is 10 maanden.

Erkende opleiding

Deze MBO-3 opleiding is erkend door het ministerie van OCW.

Toelating

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Twijfel je of je het niveau wel aankunt?  Neem contact op! We voeren kosteloos een toelatingsonderzoek uit.

Past de opleiding bij jou?

Opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang MBO-3 (derde leerweg)

Werk je graag met kinderen?

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is het werken met kinderen op jouw lijf geschreven? Dan is het beroep Pedagogisch medewerker kinderopvang wellicht iets voor jou!

Ontwikkeling van kinderen stimuleren

Als Pedagogisch medewerker kinderopvang ben je verzorgend bezig maar draag je heel erg bij aan de ontwikkeling van de kinderen.

Het kan gaan om kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Je kunt werkzaam zijn in de voor- of naschoolse opvang maar ook in peuterspeelzalen en kinder-dagopvang.

Vindt je activiteiten uitvoeren leuk?

Je voert samen met de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten uit. Dat kan van alles zijn, van taalontwikkelspelletjes doen en creatief of muzikaal bezig zijn tot sport- en vrijetijdsactiviteiten buiten.

Goed om te weten

Praktische informatie over de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang MBO-3

Kosten

De kosten bedragen € 2000,-  bij betaling ineens, dat is inclusief studiemateriaal. De toets- en examenkosten zijn hier niet bij inbegrepen.

Vakbekwame begeleiding

Je wordt tijdens de studie begeleid door bevoegde en bekwame docenten die ook werkzaam zijn (of geweest zijn) in het vakgebied.

De opleiding Kinderopvang stelt hogere eisen aan de beheersing van de Nederlandse taal. AndereStart kan als je dat wilt extra taalbegeleiding verzorgen

Afstandsonderwijs

Starten kan op elk moment. De vorm is thuisonderwijs. Er kunnen facultatief tegen meerkosten contactlessen gevolgd worden op onze centrale leslocatie.

Stage

Veel instellingen hebben graag stagiaires van AndereStart.

Stage loop je bij een erkend leerbedrijf, dat kan ook je huidige eigen werkplek zijn.

 

Basisopleiding 2,5 maanden oriënteren

Je kunt kiezen voor de basisopleiding. Je krijgt gedurende 2,5 maanden de gelegenheid om kennis te maken met het beroep. Als het toch niet is wat je zoekt kun je daarna stoppen en krijg je een getuigschrift voor de onderdelen die je gedaan hebt. Als het wel wat voor je is kun je doorstromen naar de volledige opleiding. De eerste 2,5 maanden heb je dan al gedaan. De basisopleiding is zonder loopbaanbegeleiding en zonder stage. Je kunt afsluiten met een toets. De kosten hiervoor bedragen € 540,-

Minder betalen?

Indien je binnen de gestelde tijd klaar bent, dat wil zeggen: alle examenonderdelen zijn behaald en je kunt gediplomeerd worden; betaal je niet voor de maanden die nog resten, dus tempo kan een voordeel zijn.

Doe je langer over je studie?

Indien je er langer over doet betaal je toch maar € 2000,- , exclusief toets- en examenkosten.

Locaties

Leslocaties We beschikken over een leslocatie centraal gelegen in het land in de omgeving van Utrecht.

Examenlocaties  Je kunt kiezen uit 14 examenlocaties verspreid over Nederland. Er is altijd een examenlocatie bij jou in de buurt. De praktijkexamens leg je af op je eigen stageadres.

Je verzorgt baby’s en peuters en begeleidt oudere kinderen. Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving

Wat houdt het beroep Pedagogisch medewerker kinderopvang in?

Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je geborgenheid en veiligheid, en ga je respectvol om met de kinderen.
Je speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind  maar treedt vooral creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Je straalt rust en stabiliteit uit. Daarbij onderhoud je ook contacten met ouders of vervangende opvoeders.

En als je klaar bent

Waar ga je als Pedagogisch medewerker uiteindelijk werken?

De pedagogisch medewerker is breed inzetbaar in een kindercentrum, in de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal, in een integraal kindcentrum en/of in het onderwijs (brede school). De pedagogisch medewerker werkt in het algemeen met een groep kinderen, d.w.z. met ten minste twee kinderen. De pedagogisch medewerker werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities.

Informatie of inschrijven 

Inschrijven verplicht je tot niets. Er wordt altijd snel contact met je opgenomen waarbij je alle vragen kunt stellen. Daarna kun je definitief inschrijven.

06-41913652

Postbus 161 | 5500 AD Veldhoven

Maandag - vrijdag: 08:30 - 17:00