Klachtenregeling

AndereStart heeft een klachtenreglement dat voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het handelen van aan AndereStart verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door AndereStart. Tevens is het mogelijk via het klachtenreglement een bezwaar over het examen in te dienen. Via onderstaande link is het klachtenreglement te downloaden.