Ontzorgen rondom exameneisen

Instellingen willen vaak zelf opleidingen verzorgen. De inhoud is dan in goede handen en men begeleidt de studenten precies naar de eisen die inhoudelijk worden gesteld door de instelling zelf of door een andere opdrachtgever.

Maar, het volgens de wettelijke regels afnemen van MBO examens en het naar tevredenheid van de onderwijsinspectie verzorgen van het complete opleidings- en examentraject is nog niet zo eenvoudig. Dat vergt veel kennis en inzicht in de MBO kwalificatiestructuur, het voortdurend op de hoogte blijven van wettelijke eisen (zoals bijvoorbeeld ook rondom Nederlands en rekenen) en het inrichten van een gefundeerde opleiding en een geborgde examenorganisatie met een aantoonbaar gekwalificeerde examencommissie.

AndereStart MBO kan hier voor u iets in betekenen. Wij voeren de regie over de opleidingsprocessen en/of  nemen de organisatie en de verantwoordelijkheid van het examentraject op ons. Dat wil zeggen, wij ontzorgen u en voeren het onderwijs en/of examentraject uit. De identiteit van uw instelling blijft daarmee overeind. AndereStart geeft mede onder uw naam de diploma’s uit.

Hoe doen wij dat ?

AndereStart richt de examens dusdanig in, dat deze direct aansluiten bij uw opleidingscurriculum. Voorwaarde daarbij is dat het curriculum is afgestemd op de MBO kwalificatie-eisen. Als dat niet direct zo is, helpen wij u bij het proces van afstemming.

De examens worden afgenomen op de door u bepaalde setting. Er worden indien mogelijk functionarissen van uw organisatie ingezet bij de examinering.

AndereStart voert de regie en directie over de MBO opleiding niveau 4 voor Doktersassistent van het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG) te Houten. Onderwijs- en examenprocessen zijn in goede handen.

logo OSG

De contracten worden getekend.