Schermafbeelding 2016-08-08 om 14.57.27    LogoAS
OVER ANDERESTART

Anders dan een gewone start op de arbeidsmarkt via een schoolopleiding, kun je ook leren voor een beroep of voor een bepaald soort werk in de praktijk. Je kunt hiervoor ook gewoon een “papiertje” halen, zonder dat je in de schoolbanken zit.
De term AndereStart verwijst naar deze andere manier van leren waarmee je op een andere manier een start kunt maken.

Schermafbeelding 2016-08-08 om 14.57.27Schermafbeelding 2016-08-08 om 14.57.27Bewaren

P6291944-B
ERKENNEN VAN WERKERVARING

Wie doet nog na een aantal jaren werkervaring hetzelfde werk als waar hij of zij voor opgeleid is? Het is vrij normaal dat je in je werkzame leven steeds andere functies vervult. Na jaren ervaring op een functie wil je dat het werkniveau en de daarmee behorende vaardigheden worden erkend in de vorm van een diploma of certificaat. Voor een diploma moet je vaak een opleidingstraject volgen, maar voor een gelijkwaardig certificaat hoeft dat niet. Indien je in de praktijk een Ervaringsprofiel (EVP) opbouwt en dit vervolgens laat Erkennen als Verworven Competenties (EVC), kun je in betrekkelijk korte tijd een Certificaat van Vakbekwaamheid behalen. Deze weg is vaak de enige weg voor mensen die moeite hebben met schoolsituaties. Deze methode is geschikt voor vrijwel iedereen, je kunt een HBO erkenning behalen, maar ook alle niveau van MBO en zelfs het instapniveau voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn is dit een prima manier om toch de vereiste papieren te behalen.

Wie zijn we?

Wij zijn Aard Vogels en Roel Noga.

Wij zijn gedreven professionals die elk vanuit onze eigen achtergrond en expertise werken aan deze geweldige opdracht. Natuurlijk laten we ons waar nodig bijstaan door andere wijze en gedreven mensen.

Heeft u een vraag?

Wat voor vraag of opmerking dan ook!

Wij zijn blij met uw reacties, maar vinden het plezierig als we voor u iets kunnen betekenen.

Leertrajecten en
Arbeidsondersteuning
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

AndereStart werkt Landelijke aan projecten op het gebied van leertrajecten en certificeringsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen. De specialiteit van AndereStart is het ontwikkelen van begeleidings-en beoordelingsmethodieken voor mensen die hun bekwaamheid ontwikkelen tijdens het leren in de praktijk. Het kan zijn dat werkgevers mensen in dienst hebben die extra begeleiding nodig hebben en op een aangepaste manier hun vaardigheden aantonen. Het kan ook zijn dat deze mensen werken op beschutte werkplaatsen.

AndereStart is betrokken bij het opzetten van een praktijkschool voor gedetineerden. In alle gevangenissen van Nederland wordt de In-Made Praktijkschool vorm gegeven, waarbij door gedetineerden branche-erkende certificaten kunnen worden behaald en zelfs een MBO-diploma.

Schermafbeelding 2015-10-23 om 11.34.36

Bewaren